Obsah

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Hulína

Typ: ostatní
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Hulína 1na 11.9.2019 v 17:00 hodin do sálu Městského kulturního centra Hulín

Starosta města Hulína svolává 6. zasedání Zastupitelstva města Hulína 

na 11.9.2019 v 17:00 hodin do sálu Městského kulturního centra Hulín 

PROGRAM:

 1. Zahájení a schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Hulína 
 2. Připomínky k zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města Hulína 
 3. Zpráva o plnění usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Hulína 
 4. Zpráva o činnosti Rady města Hulína za uplynulé období 
 5. Zpráva o kontrole plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Hulína za uplynulé období 
 6. Vyjádření předsedů nebo jiných pověřených členů výborů ZMH 
 7. Diskuze 
 8. Prodej pozemku v Chrášťanech u Kameneckého mlýna 
 9. Prodej pozemku v Záhlinicích 
 10. Prodej pozemku parc. č. 1862/10 v k. ú. Záhlinice - výstavba RD 
 11. Bezúplatný převod pozemku u kruhového objezdu, ulice Holešovská, Poštovní 
 12. Rozpočtové opatření města Hulína č. 4/2019 
 13. Hospodaření města Hulína za I. pololetí 2019 
 14. Poskytnutí dotace v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Hulína k zajištění financování sociálních služeb pro rok 2019 
 15. Zpráva o zahájení realizace projektu 
 16. Závěr 

Zasedání je veřejné.


Mgr. Roman Hoza
starosta města Hulína


Vytvořeno: 4. 9. 2019
Poslední aktualizace: 4. 9. 2019 09:10
Autor: Ing. Pavel Janečka