Obsah

Hulín - protipovodňová opatření

Typ: ostatní
logo: Fond sousdržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí reg.č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014033

logo: Fond sousdržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v upgradu a částečném doplnění lokálního varovného systému s následnou revizi povodňového plánu města Hulína. Cílem tohoto projektu je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany. Upgradováno bude celkově 97 hlásičů včetně vysílací ústředny . Doplněno bude celkem 21 hlásičů s 55 reproduktory a 2 převaděče obousměrné komunikace. V rámci projektu bude instalována následující infrastruktura: upgrade vysílací ústředny (Městský úřad Hulín, nám. Míru č.p.162, stavba stojí na p.č. 139/1), převaděč obousměrného signálu I (místní část Záhlinice č.p. 104), převaděč obousměrného signálu II (místní část Chrášťany před č.p. 2), upgradované a doplněné hlásiče. Realizací navrhovaných protipovodňových opatření a revizi povodňového plánu dojde ke zvýšení informovanosti obyvatel a zainteresovaných institucí o aktuálním stavu povodňových rizik. Informace o nových prvcích budou zaneseny do systému POVIS.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. 


Vytvořeno: 26. 4. 2023
Poslední aktualizace: 26. 4. 2023 8:20
Autor: Ing. Pavel Janečka