Obsah

PODPORA VYSOKÉ PROFESIONALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HULÍNĚ

Typ: ostatní
Od 01.07.2019 město Hulín začalo s realizací projektu "Podpora vysoké profesionality veřejné správy Městského úřadu v Hulíně", registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010010.

 

logo OPZ

 

Cílem projektu je vznik a aktualizace strategických dokumentů, realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě a zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace veřejné správy směrem k občanům.  Doba trvání projektu je dva roky tj do 30.06.2021. Celková dotace činí 2,724 mil. Kč z toho 85 % tvoří prostředky z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % tvoří vlastní zdroje města. Projekt obsahuje tři klíčové aktivity. 

1. aktivita - vznikne nový Strategický plán rozvoje města Hulína 2021 - 2028, který bude časově i tématicky navazovat na plán, který končí v roce 2020. Zpracované podklady budou průběžně veřejně projednávány a tím k dispozici veřejnosti k široké diskusi. Celkem proběhnou tři veřejná projednání. 

2. klíčovou aktivitou je vznik koncepce Hulín - chytré město, která umožní analyzovat potenciál města a nalézt možná  využití tzv. chytrých technologii tak, aby příští rozvojové aktivity mohly být řešeny se zapojením těchto možností. Součástí této aktivity bude využití nových NÁSTROJŮ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ a proběhnou dvě informační kampaně, které budou kombinovat elektronickou a tradiční formu informování o možnostech využití "chytrých nástrojů" pro řešení např. v oblasti bydlení, dopravy, odpadů, práci s IT v rámci komunity. 

A 3. aktivitou tohoto projektu je Rozvoj profesionality vedení města a pracovníků ve veřejné správě. Bude řešena problematika průběžného vzdělávání jednotlivých úředníků, kdy budou upřednostňovány zejména akreditované kurzy k zajištění jejich kvality. 


Vytvořeno: 24. 7. 2019
Poslední aktualizace: 24. 7. 2019 16:33
Autor: Ing. Šárka Dostálová