Obsah

POSÍLENÍ STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

Typ: ostatní
V listopadu 2018 město Hulín ukončilo projekt „Posílení strategického řízení a efektivnosti veřejné správy“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002963.

logo OPZProjekt doplňuje další aktivity města naplňující Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014 – 20 s cílem zvyšovat kvalitu a efektivitu veřejné a státní správy, rozvíjet možnosti eGovermentu na regionální úrovni a zajistit úspěšné naplňování strategického plánu rozvoje města Hulína, aktuální legislativu, koncepce rozvoje vyšších celků (EU, státu, kraje).

Aktivity projektu byly zaměřeny na sestavení strategického plánu rozvoje úřadu a informační strategie, strategie efektivního hospodaření jako nástroje řízení a rozvoje veřejné správy.  Pracovníci městského úřadu a zastupitelé (celkem 39 osob) se zúčastnili 17 školení zaměřených na podporu vlastní realizace i a následný rozvoj předchozích aktivit, profesionální a efektivní služby veřejné správy. Pro oblast řízení a kontroly hospodaření byl pořízen podpůrný software.

Realizace trvala dva roky a náklady činí 2,45 mil. Kč, z nichž je 85% z hrazeno z Evropského sociálního fondu a 10% ze státního rozpočtu. Město Hulín se ze svého rozpočtu podílí 5% nákladů.

Strategický plánu rozvoje úřadu

Informační strategie

Strategie efektivního hospodaření

Strategie efektivního hospodaření - plán opatření


Přílohy

Vytvořeno: 28. 11. 2018
Poslední aktualizace: 13. 12. 2018 10:24
Autor: Ing. Pavel Janečka