Obsah

Podpora zaměstnanosti v území

Typ: ostatní
Podpora zaměstnanosti v území 2 Mikroregion Jižní Haná, svazek obcí zve k účasti na projektu Jižní Haná - podpora zaměstnanosti v území; reg.č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015872.

logo: Operační program Zaměstnanost

Mikroregion Jižní Haná, svazek obcí zve k účasti na projektu Jižní Haná - podpora zaměstnanosti v území; reg.č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015872.

Cílem projektu je prostřednictvím individuální, skupinové podpory a vzděláváním zvýšit zaměstnatelnost a zaměstnanost osob z cílových skupin a usnadnit jim vstup na trh práce podporou vzniku flexibilních pracovních míst u zaměstnavatelů působících na území MAS Jižní Haná, s úhradou mzdových nákladů zaměstnavateli po dobu 6 měsíců.

Projekt probíhá do 31.10.2022na území působnosti MAS Jižní Haná, tj. obcí Bělov, Břest, Hulín, Chropyně, Karolín, Kurovice, Kvasice, Kyselovice, Skaštice, Sulimov, Tlumačov. Podpořené osoby/zaměstnavatelé tedy musejí mít bydliště/působnost v uvedených obcích.

Předpokládaným výstupem projektu je zprostředkování zaměstnání nejméně 8 osobám, u nejméně tří různých zaměstnavatelů, na dobu minimálně 6 měsíců, ve výši úvazků 0,5 či 0,8, přičemž individuální, skupinovou podporu a vzdělávání lze poskytnout všem zájemcům z cílových skupin – těmi jsou například uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní Úřadem práce, osoby vracející se z rodičovské dovolené a usilující o sladění rodinného a pracovního života, osoby se zdravotním postižením, sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené či osoby s kumulací hendikepů. Vzdělávání lze přizpůsobit potřebám klientů, projekt je založen na individuálním přístupu ke všem zúčastněným.

Projekt je příležitostí pro uchazeče o zaměstnání i zaměstnavatele!

Projekt probíhá s finanční podporou Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost. Příjemcem dotace je Mikroregion Jižní Haná, svazek obcí.

Bližší informace rádi poskytneme na kontaktech:
email: mikroregionjiznihana@seznam.cz
tel.: 730 163 803 (M. Poláková)


Vytvořeno: 19. 4. 2021
Poslední aktualizace: 22. 4. 2021 9:43
Autor: Ing. Pavel Janečka