Obsah

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hulín a obcí Břest při výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

zde ke stažení

 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hulín a obcí Pravčice při výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

zde ke stažení

 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hulín a obcí Břest o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podlel zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

zde ke stažení 

 

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hulín a obcí Pravčice o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podlel zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

zde ke stažení