Obsah

Sportovní klub Spartak Hulín, z.s.


 

Adresa klubu

Sportovní klub Spartak Hulín
Javorová 439
768 24 Hulín

IČ: 18188541
účet: 115-4252630277/0100

Vedení klubu

Předseda: Pavel Janečka 
Místopředseda: Miroslav Potočný
Tajemník, hospodář: Ludvík Folkner 
Členové výboru: Dušan Horák, Dušan Pikner, Martina Richterová, Eduard Hradil


Z činnosti, dokumenty, akce:

 

06.04.2022

Odkaz na rezervanto, pro registrované uživatele

12.03.2022

Pozvánka na Valnou hromadu, na  27.4.2022 (obrázek, JPG soubor (131.31 kB))

14.10.2021

Snad máme dobojováno. Firma, provozující rezervační systém nabídla řešení. Vypadá to takto: viz odkaz

29.6.2021, aktualizováno 1.7.2021

Členové oddílu tenisu, volejbalu a fandové kurtových sportů!

Vytvořili jsme s D.Piknerem, na webove aplikaci rezervacnik.cz funkční prostředí pro rezervaci kurtů, s evidencí členů, s vygenerováním jejich přístupových údajů, správce se naučil systém ovládat. Vše vypadalo růžově a už jsme měli systém v testovacím, skoro-ostrém režimu. Ale...

...ale čert a hacker nikdy nespí. Provozovatel systému musel v posledních dnech čelit hackerským DDOS útokům, obnovoval databázi (proto jsme vždycky přišli o aktuální data), až nakonec rezignoval a celý projekt ukončil. Takže začínáme znovu od začátku hledat funkční a vyhovující systém pro rezervaci kurtů s možností dálkového přístupu prostřednictvím internetu. A to bude zase nějaký čas trvat.

Kontakt na správce kurtů (Ing. Jiří Palovský): 739 716 123

Děkuji za pochopení, P. Janečka

 

Fotbal pod hlavičkou Spartaku je samostatný

3.7.2017 - U nás v Hulíně již dlouhá léta platí, že v organizaci a pod označením Spartak Hulín se sdružují různé sportovní oddíly (např. volejbal, judo, stolní tenis, tenis, nohejbal a další). Jedním z těchto oddílů a nedílnou součástí tohoto celku doposud byl i oddíl kopané. Fotbal pod hlavičkou Spartaku tak dlouhá léta byl jakousi – byť poměrně samostatnou - organizační složkou (přesněji pobočným spolkem) velkého uskupení hlavního spolku Sportovní klub Spartak Hulín, z. s. 

Před nějakým časem však valná hromada členů hlavního spolku Sportovní klub Spartak Hulín, z. s. z technických a organizačních důvodů rozhodla o tom, že se oddíl kopané se všemi svými dosavadními právy, povinnostmi a členy od hlavního spolku oddělí a přejde do samostatného spolku zcela. 

Toto rozhodnutí valné hromady nabylo – zcela záměrně po konci sezóny - účinnosti k 1. 7. 2017. Od tohoto dne tedy již nadále neexistuje Sportovní klub Spartak Hulín, oddíl kopané ale zcela nový spolek pod názvem: 

SK Spartak Hulín – kopaná, z. s.
se sídlem Antonína Dvořáka 1214
768 24 Hulín
IČ 06240968

Tento spolek v plném rozsahu navazuje a přebírá dosavadní činnost zaniklého Sportovního klubu Spartak Hulín, oddíl kopané a se svou členskou základnou bude nadále sám a zcela nezávisle rozhodovat o svém dalším osudu a činnosti.
 


Pozvánka na Valnou hromadu, na  27.4.2022 (obrázek, JPG soubor (131.31 kB))

Jednací a volební řád VH, schválený na VH 27.4.2022 a platný pro všechny následující VH až do změny (odkaz na soubor ke stažení ve formátu *.PDF (142.33 kB))

Stanovy Sportovního klubu Spartak Hulín, schválené na VH dne 8.11.2016 (odkaz na *.PDF soubor)

Zápis z Valné hromady konané 8.11.2016 (odkaz na PDF soubor)

Zápis z Valné hromady konané 15.06.2017 - odštěpení oddílu kopané (odkaz na PDF soubor (997.08 kB))

Zápis z Valné hromady konané 27.04.2022 (odkaz na PDF soubor (276.98 kB))


Přihláška do sportovního klubu:

Informace o zpracování osobních údajů