Obsah

Název, sídlo:

Obchodní firma:

Mikroregion Jižní Haná, svazek obcí

Adresa sídla:

Hulín, nám. Míru 162, PSČ 76824

Identifikační číslo:

7092931

Kontakt:

Leoš Holubníček (předseda svazku obcí), email: holubnicek@hulin.cz,
tel. 573 502 714/739 698 332

Projekty, publicita:

Mikroregion Jižní Haná, svazek obcí realizuje projekt podpořený Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem Jižní Haná – podpora zaměstnanosti v území, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015872. Více o projektu ZDE.

Hledáte práci? Věnujte se seberozvoji! Aktivita Mikroregionu přirealizaci projektu: více ZDE.

 

 

Hospodaření

viz odkaz