Obsah

Alej stromů v Záhlinicích

Typ: ostatní
Nová alej stromů v Záhlinicích Na podzim 2020 vysázena nová alej stromů v Záhlinicích z dotačních prostředků Národního programu Životního prostředí.

Město Hulín již v srpnu 2020 podalo žádost o poskytnutí finančních prostředků z Národního programu Životního prostředí a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, na výsadbu aleje 16 ks stromů v dřevině habr obecný. Podaná žádost byla akceptovaná, proto na podzim, v listopadu 2020 byla vysázena nová „Alej stromů v Záhlinicích“. Cílem této akce je dosažení zlepšení životního prostředí v obci a jejím okolí a ke zlepšení kvality ovzduší. Nová alej vznikla na pozemku mezi komunikací I. třídy a plochou určenou k výstavbě rodinných domků. Druh dřeviny byl vybrán v souvislosti s tím, že habr obecný je dřevina vhodná do protihlukových stěn a nová alej vysazených stromů vytvoří přirozené optické oddělení parcel určených k výstavbě rodinných domů od silnice, sníží hlučnost a prašnost a zachytí hluk a škodliviny ze silniční dopravy. Přirozeně tak ochrání nové domy od tranzitní dopravy a přispěje ke kvalitnějšímu bydlení.

Pro snadnější udržitelnost byly zároveň z Národního programu Životního prostředí pořízeny zavlažovací vaky, které budou u stromků instalovány vždy přes letní měsíce. 

nová alej stromů v Záhlinicích


Vytvořeno: 17. 2. 2021
Poslední aktualizace: 17. 2. 2021 15:16
Autor: Ing. Šárka Dostálová