Obsah

Rekonstrukce chodníku na ul. Wolkerova a Zahradní ukončena

Typ: ostatní
Projekt "Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně - úseky 1 a 3" reg.č.p. CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_038/0007982 byl spolufinancován Evropskou unií.

logo IROP a MMRDalší stavbou, která byla dokočena v termínu je rekonstrukce chodníku na ulici Wolkerova a Zahradní. Firma Hroší stavby Morava a.s. se daným úkolem zhostila na výbornou i vzhledem ke zvýšené dopravní zátěži v této lokalitě. Stavba byla provedena především za podpory poskytovatele dotace, kterou v rámci 1. výzvy poskytla MAS Jižní Haná - IROP -"Bezpečná dopravní infrastruktura I."  s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 53 "Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD". Součástí stavby byla i výsadba 2 ks stromů a 259 ks. keřů, výměna 2 ks veřejného osvětlení, vytvoření zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad a poplenice a osazení 3 ks odpadkových košů. Je samozdřejmostí, že součástí rekonstrukce chodníků byly i bezbariérové úpravy celé trasy pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace.

Publicitní tabule


Příloha

Vytvořeno: 26. 11. 2018
Poslední aktualizace: 11. 12. 2018 8:39
Autor: Ing. Pavel Janečka