Obsah

Ocenění pečujících osob

Typ: ostatní
Ocenění pečujících osob 1 Rada Zlínského kraje dne 05. 02. 2024 vyhlásila 8. ročník ankety „Ocenění pečujících osob Zlínského kraje – kategorie pečující osoba" pro rok 2024.

Hlavním důvodem vzniku ankety bylo obeznámení veřejnosti s neformální domácí péčí a podpoření těch, kteří se pro ni rozhodli. Pečující osobou se rozumí osoba, která pečuje v domácím prostředí o blízkého člověka, jež potřebuje ze zdravotních důvodů pomoc druhých, a to bez ohledu na věk a diagnózu; nejedná se o profesi pečovatele.

Odměnou pro oceněné pečující osoby, které vybere hodnotící komise na základě daných kritérií, bude finanční dar ve výši 15.000 Kč.

Informace pro instituce či osoby, které hodlají nominovat pečující osoby do této ankety (jež aktuálně pečují), jsou popsány v níže uvedených dokumentech. Nominační formulář spolu s povinnými přílohami prosím zasílejte na adresu Zlínského kraje do 30. 06. 2024.

Nominovaný svým podpisem na Nominačním formuláři souhlasí s nominací a potvrzuje poskytnutí Informací o zpracování osobních údajů Subjektu údajů.

Pokud je osoba, o kterou je pečováno, zletilá a bez omezení svéprávnosti, vyplňte prosím Souhlas opečovávaného. Pokud je opatrovaná osoba nezletilá, má jmenovaného opatrovníka či zástupce dle občanského zákoníku, vyplňte prosím Souhlas zákonného zástupce opečovávaného.

Bližší informace najdete zde

 

 


Příloha

Vytvořeno: 3. 5. 2024
Poslední aktualizace: 3. 5. 2024 9:17
Autor: Bc. Jana Doleželová