Obsah

Památný strom - Buk na náměstí

Typ: informace | náš tip
Památný strom - Buk na náměstí Již několik let máme možnost sledovat postupné zhoršování zdravotního stavu památného stromu na náměstí.

Již několik let máme možnost sledovat postupné zhoršování zdravotního stavu památného stromu na náměstí. Poté co se na kmeni stromu objevily plodnice dřevokazné houby troudnatce kopytovitého, byl objednán znalecký posudek, který provedl znalec v oboru ochrany přírody se specializací hodnocení stavu a návrhu technologie ošetření stromů, pan Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. Byla provedena analýza kmene v oblasti pod kosterním větvením pomocí akustického tomografu, který ukázal na masivní rozsah interního defektu s nutnou realizací stabilizačního zásahu.

V červnu 2021 byla provedena obvodová redukce koruny s jejím snížením o 3 m. Avšak během následujících let došlo k selhání silných větví, došlo k jejich vylomení a k vytvoření silně asymetrické koruny. Navíc byly zjištěny plodnice vějířovce obrovského, což je dřevní houba, která napadá kořenový systém. Proto byl objednán další znalecký posudek, který byl zpracován opět panem Ing. J. Kolaříkem „Stav stromu aktuálně hodnotím jako havarijní – existuje akutní riziko jeho selhání.“ Zní v posudku. Na kmeni stromu jsou aktuálně vytvořené trhliny, indikující akutní selhávání v oblasti kosterního větvení. Existuje vysoké riziko, že dojde k odtržení živé části koruny, která se nachází nad intenzivně využívanou částí náměstí, k jejímu ukroucení při náporu větru. Stabilizace stromu je nerealizovatelná. Závěr posudku a doporučení zní, bezodkladné odstranění stromu z důvodu zřejmého a bezprostředního ohrožení okolí. Proto z důvodu bezpečnosti a blížících se různých akcí na náměstí bude buk lesní zítra (11.5.2023) pokácen.


Vytvořeno: 10. 5. 2023
Poslední aktualizace: 10. 5. 2023 16:02
Autor: Ing. Šárka Dostálová