Obsah

Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Hulína

Typ: upozornění
Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Hulína 1 18.6.2024 v 17:00 hodin v sálu Městského kulturního centra Hulín

Starosta města Hulína svolává

10. zasedání Zastupitelstva města Hulína

na 18.6.2024 v 17:00 hodin do sálu Městského kulturního centra Hulín

PROGRAM:
č.    Bod jednání
1.    Zahájení a schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města Hulín
2.    Připomínky k zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Hulína
3.    Zpráva o plnění usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Hulína
4.    Zpráva o činnosti Rady města Hulína za uplynulé období
5.    Zpráva o kontrole plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Hulína za uplynulé období
6.    Vyjádření předsedů nebo jiných pověřených členů výborů ZMH
7.    Diskuze
8.    Prodej pozemku parc. č. 1523/1 v k.ú. Hulín, ul. A. Dvořáka
9.    Závěrečný účet města Hulín za rok 2023
10.    Rozpočtové opatření města Hulína č.2/2024
11.    Návrh na pořízení změny územního plánu
12.    Obecně závazná vyhláška města Hulína o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
13.    Výsledky odpadového hospodářství města Hulína včetně nákladů na provoz obecního systému za rok 2023
14.    Darovací smlouva o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Hulína
15.    Finanční podpora města Hulín na rozvoj sociálních služeb pro rok 2024
16.    Závěr
Zasedání je veřejné.


Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
starosta města Hulína


Vytvořeno: 11. 6. 2024
Poslední aktualizace: 11. 6. 2024 9:50
Autor: Ing. Pavel Janečka