Obsah

PŘEHLEDNĚ: KDY, JAK A KDO SE MUSÍ ZÚČASTNIT SČÍTÁNÍ LIDU 2021

Typ: ostatní
PŘEHLEDNĚ: KDY, JAK A KDO SE MUSÍ ZÚČASTNIT SČÍTÁNÍ LIDU 2021 1​​​​​​​Již tento víkend začne Sčítání lidu 2021.

23. března 2021

  • Již tento víkend začne Sčítání lidu 2021. Od soboty tak bude možné vyplnit elektronický formulář a od poloviny dubna jeho tištěnou verzi. 

 

1.Kdy sčítání proběhne?

Sčítání lidu začíná o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března. Od tohoto momentu do pátku 9. dubna bude možné vyplnit online elektronický sčítací formulář. Ten, kdo formulář v těchto čtrnácti dnech nevyplní, se musí sečíst za pomoci tištěného formuláře, a to v období od soboty 17. dubna do úterý 11. května. Výsledky budou k dispozici na přelomu tohoto a příštího roku.

2.Kde a jak lze formulář vyplnit?

Formulář lze vyplnit dvěma způsoby, a to v elektronické či v tištěné podobě. V prvním případě jej lze nalézt na webových stránkách scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání2021. K přihlášení do formuláře je pak nutné zadat číslo platného osobního dokladu, jako je občanský průkaz či cestovní pas, a datum narození. 

Ten, kdo elektronický formulář v uvedené lhůtě nevyplní, musí informace poskytnout za pomoci tištěného formuláře. V takovém případě přijde na danou adresu oznámení o termínu návštěvy sčítacího komisaře. Pokud máte elektronickou či bankovní identitu nebo datovou schránku, je možné přihlásit se i skrze ně. Formulář je rozdělený do několika částí, mezi kterými je možné se vracet. Na konci budete vyzváni ke kontrole vyplněných údajů. Po odeslání již není možné provádět úpravy.

Ten pak předá sčítací formulář včetně obálky určené k zaslání vyplněného formuláře. Adresa na ní je předtištěná a odeslání je zdarma. Formulář je také možné si sám vyzvednout, a to na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Na těch je také možné vyplněný formulář odevzdat, případně jej stačí vhodit do jakékoliv poštovní schránky.

Kde se sečíst online

Elektronický formulář lze vyplnit na webových stránkách scitani.cz či v mobilní aplikaci Sčítání2021. Webové stránky jsou dostupné zde, aplikace pro mobilní telefony s operačním systémem Android zde, pro mobilní telefony značky Apple zde.

3.Na co se statistici budou ptát?

Formulář obsahuje dvě sady otázek. Jeho vyplnění trvá průměrně kolem dvaceti minut, záleží ale na počtu osob v domácnosti a dalších proměnných. První část se týká bydliště a obsahuje například následující otázky: jak velká je plocha bytu, kdo v tomto bytě bydlí či zda všechny osoby hospodaří společně. 

Druhá část se týká konkrétní osoby a obsahuje třeba dotazy týkající se národnosti, zaměstnání či dojíždění. Součástí jsou tak i otázky týkající se třeba doby cesty do místa zaměstnání či do školy – údaj se v současné době vyplňuje, jako kdyby situaci neovlivnila pandemie. Některé údaje, jako třeba národnost, jsou nepovinné. Zástupci národnostních menšin přesto doporučují ji uvést. Konkrétní pokyny ke všem otázkám lze nalézt zde.

4.Pobývám na více místech. Za které bydliště mám sčítání vyplnit?

Sčítání se vyplňuje pro takzvané obvyklé bydliště, tedy místo, na kterém daná osoba fakticky žije. Nezáleží tak na adrese trvalého bydliště. To platí i například pro studenty, kteří pobývají na kolejích či na studentském bytě, současně ale tráví například léto či víkendy u rodičů. 

V takovém případě záleží, zdali je student stále členem původní domácnosti, či jestli se již osamostatnil a k rodičům jezdí spíše na návštěvu. Pokud třeba vlastníte chatu či jiný rekreační objekt, fakticky v něm ale nikdo trvale nežije, za takové obydlí se sčítání nevyplňuje.

5.Lze vyplnit formulář za člena rodiny?

Formulář lze vyplnit i za další členy rodiny, stačí se domluvit. Je však třeba znát situaci v domácnosti daného rodinného příslušníka a požadované osobní údaje, tedy například jméno, rodné číslo, datum narození, informace o vzdělání či zaměstnání. Také sčítací komisař vám vydá více kopií formuláře, pokud o to požádáte.

6.Pro koho je sčítání povinné?

čítání je povinné pro všechny občany, kteří mají v České republice trvalý pobyt, včetně těch, kteří žijí v zahraničí. Ti však mohou formulář vyplnit pouze elektronicky. Kromě toho se povinnost vztahuje i na cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nad devadesát dnů a na osoby, kterým byl v Česku udělen azyl. 

Patří sem i všichni ti, kteří jsou přítomni v Česku o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021. Výjimku mají jen cizinci, kteří jsou v zemi na dobu kratší než devadesát dnů a zahraniční diplomaté. Sečíst se tak musí třeba i cizinci, kteří mají v Česku trvalé bydliště, ale v době začátku sčítání v ČR nejsou, či třeba žadatelé o azyl, pokud jsou v rozhodné době na území České republiky. Za nezletilé děti může formulář vyplnit jiný dospělý člen domácnosti.

7.Co hrozí, když se nezúčastním?

Zúčastnit se sčítání je zákonná povinnost. Pokud ji někdo nesplní, bude sečten v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích státu. Současně může dostat pokutu do výše deseti tisíc korun. Tyto případy budou řešit obce v rámci přestupkového řízení.

8.Proč sčítání probíhá?

Cílem sčítání je získat ucelené informace o obyvatelstvu, jeho rozmístění, demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, složení a způsobu bydlení domácností a podobně. Výsledky se pak využívají třeba při plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo školkách, při aktualizaci podkladů pro mapy oblastí s významným povodňovým rizikem, při tvorbě územních plánů či při zásazích hasičů. 

9.Co se s informacemi stane?

Pro osoby podílející se na organizaci sčítání lidu platí povinnost mlčenlivosti. Sčítání není anonymní, aby se zamezilo dvojímu vyplnění údajů. Výsledky ale nebudou obsahovat žádné osobní údaje, uveřejněny budou pouze v souhrnné podobě, která neumožňuje identifikaci fyzických osob.

 

 

Aut

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/scitani-lidu-2021-otazky-a-odpovedi-prehledne.A210322_130614_domaci_knn


Vytvořeno: 23. 3. 2021
Poslední aktualizace: 26. 3. 2021 11:44
Autor: Blanka Zbořilová