Obsah

ÚPLNÁ UZAVÍRKA MOSTU NA SILNICI I/55 V HULÍNĚ

Typ: upozornění | náš tip
ÚPLNÁ UZAVÍRKA MOSTU NA SILNICI I/55 V HULÍNĚ 1V termínu od 05.09.2022 do 30.11.2022 bude z důvodu generální opravy uzavřen silniční most na silnici I/55 přes řeku Rusavu v Hulíně

Ředitelství silnic dálnic ČR pro Zlínský kraj oznamují, že v termínu od 05.09.2022 do 30.11.2022 bude z důvodu generální opravy uzavřen silniční most na silnici I/55 přes řeku Rusavu v Hulíně. Objízdná trasa ve směru na Kroměříž pro vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 80 km/h bude vedena bezplatně po dálnici D1 a D55. Objízdná trasa ve směru na Kroměříž pro vozidla s konstrukční rychlostí nižší než 80 km/h bude vedena po silnici přes Tlumačov a Kvasice. Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí u Základní školy bude současně po dobu generální opravy silničního mostu na silnici I/55 bude uzavřen i most u Základní školy v Hulíně pro veškerou dopravu, kromě pěší a cyklistické. 

Provoz veřejné autobusové dopravy bude veden přes opravovaný most bez omezení.

Prosíme obyvatele města o trpělivost při této velmi závažné uzavírce důležitého silničního mostu. 

Mapa objízdných tras (soubor *.PDF) (2.15 MB)

Aktualizace:
ÚPRAVA DOPRAVNÍ SITUACE NA KOSTELNÍ ULICI (PŘEJÍŽDĚNÍ MOSTU U KOSTELA)

Vážení spoluobčané,

vzhledem k akutní situaci na místní komunikaci v Kostelní ulici a přejíždění mostu u kostela, a zvýšení průjezdu vozidel na ulici Komenského a Partyzánská, vyvolané investicí ŘSD – oprava mostu přes Rusavu na silnici I/55, se bude řešit následujícími opatřeními:

  1. Na ulici od mostu směrem k Unitexu bude komunikace provizorně rozšířena násypem kameniva tak, aby vozidla v tomto směru najela za obrubník, čímž by měla být zabezpečena plynulejší průjezdnost tohoto úseku. Všechny úpravy probíhají na pozemcích města. Nově vybudovaný nájezd u domu bude překryt gumovými pásy, aby se zabránilo jeho poškození (bylo dohodnuto s majitelem včetně parkování jeho vozidla).

  2. Dočasné úpravy komunikace budou průběžně udržovány a po definitivním ukončení opravy mostu budou provedeny terénní úpravy a osetí trávou včetně oprav poničených přístupových chodníků a nájezdů v této lokalitě.

  3. Byl konzultován a vyhotoven projekt náhradního krizového dopravního značení, které bude situaci na pravém břehu Rusavy řešit jednosměrným provozem. K mostu bude příjezd přes náměstí a kolem fary, výjezd od mostu ulicí Kostelní směrem k hlavní cestě.
    Příslušné správní řízení včetně vyjádření příslušných orgánů se snažíme dohodnout s ohledem na krizovou situaci v nejkratších možných termínech.

  4. Prostřednictvím kraje se podařilo vyjednat s ŘSD a zhotovitelskou firmou v součinnosti s obcí Pravčice posílení náhradního dopravního značení k omezení průjezdu vozidel nad 2,5 t po ulicích Komenského a Partyzánská v Hulíně a na MK v Pravčicích.


Příloha

Vytvořeno: 29. 8. 2022
Poslední aktualizace: 21. 9. 2022 16:21
Autor: Ing. Roman Dutkevič