Obsah

ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

Typ: náš tip | upozornění
ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ 2 Zastupitelstvo města Hulína, dne 18.06.2024 schválilo Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která je účinná od 04.07.2024. Touto vyhláškou je upraven svoz směsného komunálního odpadu.

Zastupitelstvo města Hulína, dne 18.06.2024 schválilo Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která je účinná od 04.07.2024. Touto vyhláškou je upraven svoz směsného komunálního odpadu, tedy popelnic a to tak, že budou vyváženy pouze nádoby označené platným štítkem, který jste obdrželi spolu s informacemi v obálce. Pro nádobu o velikosti 110 l nebo 120 l jsou určeny malé štítky, pro nádoby o velikosti 240 l nebo 1100 l jsou stanoveny větší štítky s označením objemu nádoby. Dále je nutné mít nádobu označenou číslem popisným a to ať už číslem, které jste spolu se štítkem obdrželi v obálce anebo jakkoliv jinak. A proč je důležité mít číslo popisné na nádobě?

V následujících letech se předpokládá, že místo štítků budou nádoby inventarizovány pomocí automatické identifikace RFID. Jedná se o transpondér neboli čip, který bude namontován na každou svozovou nádobu a bude spjat s číslem popisným. Občané, resp. vlastníci nemovitostí si určí, jak často a jak velkou nádobu budou vyvážet a tím bude stanoven plán svozu odpadů pro svozovou firmu. Pomocí čtečky těchto čipů, kterou bude mít svozová firma zabudovanou ve vozidle, pak bude možné svážet popelnice určené pro danou svozovou oblast. Obsluha vozů bude upozorněna na odchylky při realizaci naplánované trasy například na vyprázdnění popelnice nezapsané v plánu svozu odpadů nebo na poškozený čip. Samozřejmostí je, že neoznačená popelnice čipem a přistavená ke svozu nebude vyvezena. Od toho se bude odvíjet i poplatek za svoz komunálního odpadu, čím víc a čím častěji budete vyvážet, tím víc zaplatíte. Proto je důležité již nyní, si uvědomit, jak velkou popelnici potřebujete a jak často ji budete vyvážet. Bude možné pořídit si i nádobu o menším objemu např. 60 l. Tímto bude nastaven spravedlivý způsob platby, zaplatíte za to, co vyhodíte a samozřejmě bude levnější pro ty, kteří odpad třídí.   

Město Hulín podporuje třídění odpadu, ještě v letošním roce přibude ve městě a v jeho místních částech Záhlinicích a Chrášťanech celkem osm nových hnízd na tříděný odpad. Je možné si koupit i tašky na tříděný odpad v Informačním centru, kde velká sada tří tašek o objemu 40 l stojí 56 Kč a poloviční, menší sada stojí 52 Kč. Zároveň apelujeme na třídění bioodpadu, který v popelnicích tvoří až 30 % veškerého odpadu a to do kontejnerů na bioodpad nebo do kompostérů, které jste obdrželi již v minulosti. Je povinností každého občana odpad třídit. Tato povinnost vyplývá jak ze zákona o odpadech, tak z výše uvedené obecně závazné vyhlášky. 

Závěrem je možné uvést, že heslo „Třiďte odpad, má to smysl!“ by se také u nás v Hulíně mohlo v budoucnu aplikovat jako „Třiďte odpad, ušetříte!“.


Vytvořeno: 8. 7. 2024
Poslední aktualizace: 8. 7. 2024 8:11
Autor: Ing. Bc. Jaromír Žůrek MBA