Obsah

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Hulína

Typ: ostatní
Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Hulína 123.6.2021 v 17:00 hodin v sálu Městského kulturního centra Hulín

Starosta města Hulína svolává

16. zasedání Zastupitelstva města Hulína

na 23.6.2021 v 17:00 hodin do sálu Městského kulturního centra Hulín

PROGRAM:

 1. Zahájení a schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Hulína
 2. Připomínky k zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Hulína
 3. Zpráva o plnění usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Hulína
 4. Zpráva o činnosti Rady města Hulína za uplynulé období
 5. Zpráva o kontrole plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Hulína za uplynulé období
 6. Vyjádření předsedů nebo jiných pověřených členů výborů ZMH
 7. Diskuze
 8. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 967, 3222, 878, vše v k.ú. Hulín
 9. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 878 v k. ú. Hulín, ul. Vrchlického
 10. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2666/15, 2721/48, oba v k.ú. Hulín
 11. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2143/1 v k. ú. Hulín, ul. U Stavu II
 12. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1965/1 v k.ú. Hulín, sídliště Višňovce
 13. Prodej části pozemku v Hulíně, ul. U Stavu II, parc. č. 2139/22 k.ú. Hulín
 14. Prodej části pozemku parc. č. 2858/20 v k.ú. Hulín
 15. Prodej části pozemku parc. č. 2143/1 v k.ú. Hulín, ul. U Stavu II
 16. Koupě části pozemku parc. č. 1543/26 v Hulíně, areál Grádo Hulín
 17. Závěrečný účet města Hulína za rok 2020
 18. Účetní závěrka města Hulína za rok 2020
 19. Rozpočtové opatření města Hulína č. 3/2021
 20. Mimořádné odměny starostovi a místostarostovi
 21. Návrh nových kandidátů na funkci přísedících u Okresního soudu v Kroměříži
 22. Plán rozvoje sportu
 23. Žádost o řešení dlouhodobého uzavírání železničního přejezdu v úseku - Hulín-Chrášťany-Záhlinice
 24. Závěr

Zasedání je veřejné.


Mgr. Roman Hoza
starosta města Hulína


Vytvořeno: 16. 6. 2021
Poslední aktualizace: 16. 6. 2021 13:56
Autor: Ing. Pavel Janečka