Obsah

Bezbariérový přístup školy, modernizace učeben a kabinetů odborných předmětů

Typ: ostatní
Bezbariérový přístup školy, modernizace učeben a kabinetů odborných předmětů 4 Projekt je spolufinancován Evropskou unií
POSKYTOVATEL: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.04.01/00/22_111/0001687

PROJEKT:

Bezbariérový přístup školy, modernizace učeben a kabinetů odborných předmětů 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

POSKYTOVATEL: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.04.01/00/22_111/0001687

PROGRAM: Integrovaný regionální operační program

PRIORITA: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví.

ÚČEL DOTACE: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. 

PŘÍJEMCE DOTACE: Město Hulín

MÍSTO REALIZACE: ZŠ Hulín

POSKYTNUTÁ DOTACE:    6 287 226,46 Kč

TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU: 30.09.2025 

CÍL AKCE (PROJEKTU): Hlavním cílem projektu je podpora vzdělávací infrastruktury prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění infrastruktury Základní školy Hulín investicemi do odborných učeben s cílem posílit kvalitní vzdělávání ve vazbě na přírodní vědy a práci s digitálními technologiemi (učebny informatiky, přírodopisu a fyziky).

Včetně zajištění bezbariérovosti školy formou vybudování výtahu pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Dalším cílem bude modernizace zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve škole (kabinety informatiky, přírodopisu, fyziky).


Vytvořeno: 15. 12. 2023
Poslední aktualizace: 15. 12. 2023 11:08
Autor: Ing. Pavel Janečka