Obsah

Změny v platnosti certifikátů od 15. února

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) a § 69 odst. 2 a ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2 toto mimořádné opatření:

 • 1. S účinností ode dne 15. února 2022 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. srpna 2021, č. j. MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. září 2021, č. j. MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN, tak, že v bodě I/2 písm. b) se slova „uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;“ nahrazují slovy „od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou;“.
 • 2. S účinností ode dne 15. února 2022 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. října 2021, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. listopadu 2021, č.j. MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN, a ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. prosince 2021, č. j. MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN, tak, že 
  • a) v bodě I/2 písm. e) se slova „od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní“ nahrazují slovy „od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě pracovníků, kteří dovršili 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byli očkováni posilovací dávkou“,
  • b) v bodě I/2 písm. f) se slova „od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní“ nahrazují slovy „od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osob, které dovršily 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byly očkovány posilovací dávkou“.
 • 3. S účinností ode dne 15. února 2022 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. listopadu 2021, č. j. 47828/2020-31/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. ledna 2022, č. j. MZDR 1519/2022-1/MIN/KAN, tak, že v bodě II písm. d) se slova „uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;“ nahrazují slovy „od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osob, které dovršily 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byly očkovány posilovací dávkou;“.
 • 4. S účinností ode dne 15. února 2022 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. listopadu 2021, č. j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN, tak, že v bodě I/1 písm. c) a v bodě I/3 písm. c) se slova „uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;“ nahrazují slovy „od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou;“.
 • 5. S účinností ode dne 15. února 2022 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. listopadu 2021, č. j. MZDR 42328/2021-1/MIN/KAN, tak, že v bodě 2 písm. a) se slova „uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;“ nahrazují slovy „od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou;“.
 • 6. S účinností ode dne 15. února 2022 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. prosince 2021, č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. ledna 2022, č. j. 1518/2022-1/MIN/KAN, tak, že v bodě I/15 písm. b) se slova „uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;“ nahrazují slovy „od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou;“.
 • 7. S účinností ode dne 15. února 2022 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. ledna 2022, č. j. MZDR 1520/2022-1/MIN/KAN, tak, že v bodě I/2 písm. c) se slova „uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;“ nahrazují slovy „od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě zaměstnance, který dovršil 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byl očkován posilovací dávkou;“.
 • 8. S účinností ode dne 15. února 2022 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. ledna 2022č. j. MZDR 1515/2022-2/MIN/KAN, tak, že v bodě XIV/1 písm. a) se slova „uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;“ nahrazují slovy „od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě studenta, který dovršil 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byl očkován posilovací dávkou;“.