Obsah

Informace od státu, vlády, kraje:

Aktuální mimořádná opatření a usnesení vlády (odkaz vede na stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde jsou uvedena opatření v aktuálním znění)

Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke covid-19 (odkaz vede na stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde jsou uvedena opatření v aktuálním znění)

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 - tisková zpráva MPSV

Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19 pomáhá potřebným i v druhé vlně. A je ještě dostupnější - tisková zpráva MPSV

 


Přehled aktuálních protiepidemiologických opatření (co aktuálně platí)