Obsah

Informace od státu, vlády, kraje:

Změna č. 5 OPATŘENÍ hejtmana Zlínského kraje (125.51 kB)(Příloha č. 2 – Určené mateřské školy pro děti od věku 2 – 6 let (78.75 kB))

Změna č. 4 OPATŘENÍ hejtmana Zlínského kraje (116.55 kB) (zaměstnanci justičních orgánů, státních zastupitelství)

Změna č. 3 OPATŘENÍ hejtmana Zlínského kraje (130.28 kB)(MŠ Kroměříž, Uherský Brod)

Změna č. 2 OPATŘENÍ hejtmana Zlínského kraje (127.66 kB) (MŠ Benátky, Vsetín)

Změna č. 1 OPATŘENÍ hejtmana Zlínského kraje (124.02 kB) (ZŠ Bojkovice)

Opatření hejtmana Zlínského kraje - změna č. 1

Aktuální mimořádná opatření a usnesení vlády (odkaz vede na stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde jsou uvedena opatření v aktuálním znění)

Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke covid-19 (odkaz vede na stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde jsou uvedena opatření v aktuálním znění)

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 - tisková zpráva MPSV

Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19 pomáhá potřebným i v druhé vlně. A je ještě dostupnější - tisková zpráva MPSV

Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje  (č. 1, změna č.2) o zřízení vzdělávacích zařízení k vykonávání péče o děti ve věku 3- 10 let, jejicchž zákonní zástupci vykonávají vyjmenovaná zaměstnání. (formát PDF, bez strojově čitelné vrstvy)

 


Přehled aktuálních protiepidemiologických opatření (co aktuálně platí)