Obsah

Útvar tajemníka

Organizační zařazení

Město Hulín > Městský úřad

 

Útvar tajemníka

  • zabezpečuje přípravu jednání rady a zastupitelstva města
  • pořizuje zápisy ze schůzí rady a zastupitelstva
  • vede personální agendu úřadu i města (pracovníci na dohody nezařazení do úřadu)
  • spolupracuje s řediteli příspěvkových organizací
  • koordinuje, poskytuje a zprostředkovává pomoc za městský úřad příspěvkovým organizacím města
  • řídí oblast kultury, osvěty a vzdělávání ve městě
  • řídí činnost Městské knihovny Hulín a Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích
  • vykonává sociální práci pro občany města
  • koordinuje a propojuje činnosti v oblasti toku informací pro občany – městský rozhlas, měsíčník Hulíňan, web města, facebook a další