Obsah

Základní škola Hulín

 

Základní škola Hulín


 

Název dle zřizovací listiny: Základní škola Hulín, příspěvková organizace
Adresa: Nábřeží 938, 768 24 Hulín
IČO: 70880263
Telefon: 573350682
e-mail: zs.hulin@volny.cz
web: http://zs-hulin.webnode.cz
statutární zástupce Mgr. Hana Fuksová, ředitelka
Předmět činnosti: Základní škola Hulín, příspěvková organizace, poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena ustanovením §5 zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol a středních škol ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy a vnitřními předpisy základní školy a vyhláškou č.29/1991 Sb., o základní škole v platném znění